نماینده مجلس: ارزش پول آنقدر کاهش یافته که اگر پول خورد را کیلویی بفروشیم ارزشش از پول واقعی بیشتر می شود!

محمدحسن آصفری نماینده مجلس:

* نزدیک به یک ماه است از وزیر اقتصاد درخواست سؤال داشتیم که نسبت به علت کاهش ارزش پول واقعی کشور پاسخ بدهند اما چرا هیأت رئیسه آن را در دستورکار قرار نداده و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده نمی دهد.

* امروز ارزش پول ملی کشور آنقدر کاهش یافته است که اگر پول خورد را کیلویی بفروشیم ارزشش از پول واقعی بیشتر می شود.

* امروز مردم سوال دارند که علت کاهش ارزش پول ملی چیست؟

* روغن ۵ کیلویی در بازار با قیمت ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد یک نفر باید پاسخگو باشد.
+21
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟