زلزله های تهران خبر از یک زلزله بزرگتر می دهد؟

دیروز استان تهران چندباری لرزید و خیلی ها این شائبه را مطرح کردند که افزایش زمین لرزه ها نشان از وقوع یک زلزله بزرگتر است. شائبه ای که پروفسور زارع استاد پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی در گفتگو با آخرین خبر به بررسی صحت و سقم آن پرداخت
+25
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟