جوان ورزشکار بوشهری یک پیرمرد را از مرگ حتمی نجات داد

در محله صلح آباد بوشهر پیرمردی برای رهایی از فقر و بدبختی خود دار زده بود که جوان ورزشکاری به نام رامین ایزد بخش از راه رسیده و نجاتش می‌دهد.
+49
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟