زن ایرانی بدنبال روزی و درآمد در بین زباله ها می گردد

درد دارد وقتی می‌دانی کشورت ثروتمند است اما مردمانت در فقر زندگی می‌کنند!
+47
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟