کیت‌های استفاده شده تشخیص ‎کرونا در خیابان‌های ‎ایرانشهر ریخته شده

کیت‌های تشخیص ‎کرونا که در خیابان‌های ‎ایرانشهر ریخته شده؛ این کیت‌های آلوده می‌توانند منشأ بیماری و پخش ویروس باشد.
+20
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟