مرگ فداکارانه پرنده مادر در آتش سوزی لواسان

رکنا: در اثر وقوع آتش سوزی هولناک جانداران و درختان در باغ های هنزک لواسان در آتش سوختند.
 
 آتش سوزی در باغ های هنزک لواسان توسط واحد آتشنشانی شهرداری مهار شد اما متاسفانه تعدادی از جانداران و درختان در این آتش سوزی سوختند.

پرنده فداکار برای دفاع از ۱۶ تخم خود حاضر نشد لانه اش را ترک کند و در آتش سوزی مراتع لواسان سوخت.

علی احمد مومجی رئیس آتش نشانی لواسان گفت :در آتش سوزی اتفاق افتاده در باغات روستای هنزک حدودا 500 متر از این باغ ها و درختان دچار حریق شد که با حضور سریع و بموقع نیروهای آتشنشان از پیشرفت فاجعه بار این اتفاق جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود در این عملیات دو خودرو و شش نیروی آتشنشان حضور داشتند و متاسفانه تعدادی از درختان و جانداران در آتش سوختند
+29
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟