تراژدی در پایتخت : چهار هزار کودک زباله‌گرد تنها در تهران!

شهرداری تهران: چهار هزار کودک زباله‌گرد، تنها در  پایتخت.
مشتری زباله‌های جمع‌آوری شده توسط این کودکان: پیمانکاران شهرداری تهران
+24
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟