داستان غم انگیر نگهبان میدان نفتی که خاطر دریافت نکردن حقوق به زندگی خود پایان داد

روز چهارشنبه ۲۱ خرداد اتفاق تلخی در میدان نفتی یادآوران هویزه رخ داد؛ عمران روشنی مقدم کارگر جوان اهوازی به دلیل عدم پرداخت حقوق و معوقاتش از سوی کارفرما و فقر مالی، خود را از چاه نفت F19 دست به کاری شوک آور زد.
+6
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟