نماینده دادستان: قاضی منصوری احتمالا در ایران است و سروقت احضارش می کنیم

انتخاب: نماینده دادستان، در ارتباط با پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: او هیچ گواهی پزشکیای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشتند! گمان می کنیم ایشان ایران است و به وقتش ایشان را احضار خواهیم کرد.
 
به گزارش انتخاب، در ادامه ی جلسه ی محاکمه اکبر طبری، نماینده دادستان در ارتباط با پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: او هیچ گواهی پزشکیای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشتند!
 
ما گمان می کنیم که ایشان در ایران است و به وقتش ایشان را احضار می کنیم.
+2
رأی دهید
-26

نظر شما چیست؟