جوشش نفت سیاه از زمین کنار عابر بانک در شهر مسجد سلیمان

+37
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟