دزدهایی که به نردبان مغازه هم رحم نمی کنند

+18
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟