علیرضا غلامپور و منوچهر بختیاری دو مرد شجاع ایرانی

+60
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟