یکی از روستاهای اطراف شیراز دزد ترانس برق محله شون رو گرفتن

+30
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟