کاریکاتور «خطای انسانی مقام معظم» - کاری از توکا نیستانی

+66
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟