عکس روز : فاصله گذاری اجتماعی به روش هندی ها

دوران کرونا در هند: برای صف خرید دایره کشیده اند که ملت فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، مردم هم دمپایی های خود را گذاشتند داخل دایره و دور هم نشستند
+30
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟