حادثه برای کشتی باری ایران در آب های سنگاپور

تسنیم: فلیت مان اعلام کرد؛ کشتی باری شهرزاد و کشتی سامودرا ساکتی ۱ در دهم ماه مه در تنگه سنگاپور در جنوب جزیره سنت جان در نزدیکی یکدیگر به گل نشستند.
 
این دو کشتی یک مسیر را می‌پیمودند و احتمالا سعی می‌کردند از برخورد با یکدیگر دوری کنند. در یازدهم ماه مه، هر دو کشتی در همان موقعیت قبلی قرار داشتند و وضعیت آن‌ها تغییری نکرده بود. کشتی باری شهرزاد از پورت کلانگ حرکت کرده و به سمت بندر یانگشان چین میرفت. کشتی سامودرا هم از بلاوان اندونزی عازم بندر بایا بود.
 
آخرین عکس‌هایی که در یازدهم ماه مه از این کشتی‌های به گل نشسته به دست رسیده نشان می‌دهد مسلما یک برخورد وجود داشته است. در بدنه کشتی شهرزاد شکافی ایجاد شده و قسمت چپ این کشتی که محل ورود کالاهاست ترک‌هایی برداشته است. با توجه به عکس‌ها به نظر می‌رسد بدنه کشتی شهرزاد به شدت آسیب دیده باشد.
 
کشتی سامودرا دوباره حرکت کرده و به لنگرگاه باتام در همان نزدیکی فرستاده شده است، ولی کشتی باری شهرزاد همچنین به گل نشسته و آخرین اطلاعات نشان می‌دهد بدنه این کشتی دو نیم شده است.
 
ترک‌های عمودی در هر دو طرف بدنه کشتی دیده می‌شود که هم در قسمت بیرون از آب کشتی و هم در زیر خط آب کشیده شده است.
+12
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟