عکس طنز :شلیک موشک ناو جماران به ناوچه خودی

+48
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟