ذوب آهن اصفهان / جنایت و غارتی دیگر از سپاه و بیت رهبری

مواد خام معدنی و سنگ اهن را سپاه و بیت رهبری به چین صادر می کنند در صورتیکه در داخل به آن نیاز داریم و ذوب آهن با ۴۵درصد ظرفیت خالی کار می کند.

فقط اگر ذوب آهن با ظرفیت کامل کار کند، می تواند ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و مخارج یک میلیون نفر دیگر در خانواده ها تامین شود.

تا وقتیکه نیاز داخلی رفع نشده نباید مواد خام معدنی صادر شوند.
+28
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟