محمد نوری زاد به وعده ای که داده بود، شجاعانه عمل کرد

+39
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟