سه ویدیوی مجزا از آتش سوزی بار در یک کامیون , یک تریلی و یک لنج

کامیون حامل کاه با کابل برق برخورد میکنه و بار آتش می گیرد
آتش سوزی بار تریلی در جادهدو فروند لنج صیادی در بندرلنگه دچار آتش‌سوزی شدند
+1
رأی دهید
-7

نظر شما چیست؟