فقط با یک سیخ می توان در همه خودروهای مونتاژ وطن را باز کرد

فقط با یک سیخ می توان در همه خودروهای مونتاژ وطن را باز کرد
+50
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟