مالک چند واحد تجاری در آبیک، به علت شیوع کرونا، اجاره بهای خود را بخشید

مالک چند واحد تجاری در آبیک، به علت شیوع کرونا، اجاره بهای خود را بخشید
+11
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟