فرق اعلام وام یک میلیونی و حقوق‌های نجومی توسط مسئولین؛به روایت رضارفیع

فرق اعلام وام یک میلیونی و حقوق‌های نجومی توسط مسئولین؛به روایت رضارفیع
+44
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟