کاریکاتور «مبارزه با کرونا به سبک نظام مقدس» - کاری از شقایق معظمی

+42
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟