منتشرکنندگان فیلم زنده به گور کردن جوجه‌ها دستگیر می‌شوند

معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی:با منتشرکنندگان فیلم قتل عام جوجه‌ها برخورد خواهد کرد و به دادستانی و نهادهای نظارتی نامه خواهد نوشت.
+4
رأی دهید
-38

نظر شما چیست؟