روز اول کاری یک تولیدی کفش در چهاردانگه تهران با هشتصد میلیون تومان چک برگشتیِ مشتری‌های باسابقه

روز اول کاری یک تولیدی کفش در چهاردانگه تهران با هشتصد میلیون تومان چک برگشتیِ مشتری‌های باسابقه
+18
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟