طعنه و کنایه های طنز ایرانی ها به آمار مسئولین در مورد کرونا - تصویر

طعنه و کنایه های طنز ایرانی ها به آمار مسئولین در مورد کرونا - تصویر
+45
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟