خرما با مارک دیمیت هرگز نخرید!

خرما با مارک دیمیت هرگز نخرید!  هرگز یادتان نرود که خرما را قبل از مصرف خوب بشوئید! ببینید این دلال با این کارگاه تقلبی اش چگونه خرماهای فاسد را به عنوان خرمای صادراتی، رنگ شیره می زد تا براق شود و به خورد مردم دهد!
+23
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟