پول مرغ نداریم بخریم پای مرغ هم میخریم اینجوری فاسد شده - خرم دره استان زنجان

پول مرغ نداریم بخریم پای مرغ هم میخریم اینجوری فاسد شده - خرم دره استان زنجان
+21
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟