توهین رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خرمشهر به شهردار در جلسه رسمی

توهین رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خرمشهر به شهردار در جلسه رسمی
+12
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟