پیامک جدید و متفاوت وزارت بهداشت به شهروندان

پیامک جدید وزارت بهداشت با موضوع جلوگیری از خشونت خانگی در ایام شیوع کرونا برای شهروندان ارسال شد.
+7
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟