این هم وضعیت تونل سازی :ورودی تونل در حال احداث محور پاتاوه -دهدشت به دلیل بارش باران ریزش کرد

این هم وضعیت تونل سازی :ورودی تونل در حال احداث محور پاتاوه -دهدشت به دلیل بارش باران ریزش کرد
+38
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟