مراسم سوگوارى شاهین زهیرى که در اعتراضات زندانیان در زندان سپیدار بوسیله نیروهاى امنیتى کشته شد

جمعه 15 فروردین ماه 1399؛ مراسم سوگوارى و ترحیم «شاهین زهیرى» اهل خرمشهر که در اعتراضات زندانیان در زندان سپیدار 11 فروردین ماه 1399 بوسیله تیر مستقیم نیروهاى امنیتى کشته شد.
+18
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟