چرا محتکران تجهیزات پیشگیری از کرونا قلابی از آب درآمدند؟!

چرا محتکران تجهیزات پیشگیری از کرونا قلابی از آب درآمدند؟!
+18
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟