مرگ عجیب کارگر کافه رستوران

دستنوشته ای که کنار جسد کارگر یک کافه رستوران پیدا شد پلیس را با معمای پیچیده ای رو به رو کرد.

به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، غروب 11 فروردین، مرد میانسالی با مأموران کلانتری 101 تجریش تماس گرفت و از مرگ مشکوک کارگر کافه رستورانش خبر داد.

او گفت: باتوجه به شیوع کرونا، کافه رستورانم را تعطیل کردم و شاگردهایم به خانه هایشان رفتند. فقط یکی از آنها به نام امید که جایی نداشت، درکافه رستوران ماند. دیروز به او سر زدم تا ببینم چه کار می کند که حالش خوب بود. اما امروز که آمدم با جسد او روی راه پله ها در حالی که با صورت روی زمین افتاده مواجه شدم. 

به دنبال این تماس، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد و تحقیقات در رابطه با مرگ مرد 31 ساله آغاز شد. با حضور تیم تحقیق آنها داخل جیب های مرد جوان دستنوشته ای پیدا کردند که نوشته بود: من کرونا ندارم فقط مریض هستم و خوب می شوم.

به دنبال مرگ مشکوک کارگر جوان، بازپرس واحدی  دستور بازبینی دوربین های مداربسته مجتمع را صادر کرد. همچنین بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران دستور داد بررسی شود خط متعلق به امید است یا خیر و از کارگران دیگر نیز تحقیق شود.
+2
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟