گزارش کاملی از رویارویی رانت و سواد بر سر یک داروی نجات بخش!

گزارش کاملی از رویارویی رانت و سواد بر سر یک داروی نجات بخش!
+21
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟