نیم میلیون بریتانیایی برای کمک به مقابله با کرونا داوطلب شده‌اند

نیم میلیون بریتانیایی برای کمک به مقابله با کرونا داوطلب شده‌اند
+28
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟