پیشنهاد کواکبیان: برای کرونا به جای استفاده از صندوق توسعه ملی میتوان از اموال ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بهره جست

پیشنهاد کواکبیان: برای کرونا به جای استفاده از صندوق توسعه ملی میتوان از اموال ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بهره جست
+31
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟