هدیه بی سابقه بسیجی های مهربان به مردم مستضعف آمریکا!

هدیه بی سابقه بسیجی های مهربان به مردم مستضعف آمریکا!
+40
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟