با دو قطره باران خرمشهر فاضلاب خرمشهر زد بیرون نمیدونیم با کرونا بجنگیم یا مسئولین بی لیاقت

با دو قطره باران خرمشهر فاضلاب خرمشهر زد بیرون نمیدونیم با کرونا بجنگیم یا مسئولین بی لیاقت
+32
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟