کلیپی دیدنی از فرق بین ماسک استاندارد و تقلبی

در ماسک غیر استاندارد شما به راحتی می توانید آتش یک فندک را با فوت کردن خاموش کنید ولی در ماسک استاندارد نخواهید توانست .
+52
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟