پیاده شدن از اتوبوس چند مسافر و زائر پاکستانی روبروی پاساژ زمزم در قم

پیاده شدن از اتوبوس چند مسافر و زائر پاکستانی روبروی پاساژ زمزم در قم
+15
رأی دهید
-31

نظر شما چیست؟