اغلب مردم از مایع ضد عفونی کننده هم به درستی استفاده نمیکنند، برای یادگیری, این ویدیو رو ببینید

اغلب مردم از مایع ضد عفونی کننده هم به درستی استفاده نمیکنند، برای یادگیری, این ویدیو رو ببینید
+30
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟