کدام بانک در ایران بیشتر سود می‌دهد؟

فرارو نوشت: نرخ سود حساب‌های سپرده بلندمدت ۱۵ درصد است، اما شما باور نکنید! اغلب بانک‌ها برای مشتریان وفادارشان یا کسانی که می‌خواهند مبالغ زیادی را در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کنند، نرخ سود بالاتری در نظر می‌گیرند. سقف نرخ سود بانک‌ها را هیچ‌جا نمی‌توانید پیدا کنید، چراکه همه چیز به توافق مسئولان شعبه بانک با سرمایه‌گذار بستگی دارد. با این حال می‌توان با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها به میانگین نرخ سودی که هر بانک در نظر می‌گیرد، پی برد. در حال حاضر ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در بورس فعال هستند و بر اساس قانونین سازمان بورس، باید هر ماه گزارش‌های صورت مالی خود را منتشر کنند. بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بعضا به ۲۲ درصد سالانه می‌رسد.
 
پست بانک ایران؛ ۲۲ درصد بررسی صورت‌های مالی منتشر شده از فعالیت پست بانک ایران نشان می‌دهد این بانک سپرده چندانی از مشتریانش دریافت نکرده، اما حسابی هوای آن‌ها را دارد. طوری که مجموع مبالغ سرمایه‌گذاری شده در حساب‌های بلندمدت یک ساله در ابتدای دی‌ماه رقمی حدود دو هزار و ۱۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به دیگر بانک‌ها رقم چندانی به حساب نمی‌آید. پست بانک در دی‌ماه امسال به این حساب‌ها حدود ۳۷ میلیارد تومان سود پرداخت کرده که نشان از سود مانه ۱.۸۳ درصدی دارد. اگر این رقم را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که پست بانک به طور میانگین سود سالانه ۲۲ درصدی برای حساب‌های بلندمدت در نظر می‌گیرد که نسبت به دیگر بانک‌ها رقم قابل توجهی است.
بانک خاورمیانه؛ ۱۹.۶ درصد آمار حساب‌های سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه در دی‌ماه به رقمی حدود سه هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان رسیده. بررسی صورت‌های مالی این بانک که در سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد مبلغ سود پرداخت شده به این حساب‌ها در مجموع به رقمی حدود ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد و نشان دهنده میانگین سود ۱.۶۳ درصدی این حساب‌ها در ماه است. ضرب کردن این نرخ سود در ۱۲ ماه سال نشان می‌دهد بانک خاورمیانه برای حساب‌های سپرده بلندمدت به طور میانگین نرخ سود ۱۹.۶ درصدی را در نظر گرفته است.
بانک پارسیان ۱۹.۱ درصد بانک پارسیان به طور متوسط ۱۹.۱ درصد سود برای حساب‌های بلند مدت یکساله در نظر می‌گیرد. بررسی آخرین گزارش‌های سامانه کدال از صورت‌های مالی بانک پارسیان نشان می‌دهد دی‌ماه امسال در مجموع رقمی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلند مدت این بانک سرمایه‌گذاری شده و بانک پارسیان حدود هزار و ۳۶ میلیارد تومان برای این حساب‌ها سود در نظر گرفته است. این مورد نشان می‌دهد نرخ سود ماهانه برای سپرده‌های بلند مدت بانک پارسیان به طور میانگین ۱.۵۹ درصد است و با ضرب کردن این رقم در تعداد ماه‌های سال، نرخ سود سالانه این حساب‌ها به طور میانگین ۱۹.۱ درصد به دست می‌آید.
بانک کارآفرین؛ ۱۸.۹ درصد صورت‌های مالی دی‌ماه بانک کارآفرین نشان می‌دهد مشتریان این بانک در مجموع رقمی حدود هشت هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. رقمی که باعث شده بانک کارآفرین مجبور شود در دی‌ماه حدود ۱۳۷ میلیارد تومان به مشتریانش سود پرداخت کنند. با این حساب می‌توان گفت: متوسط سود ماهانه این حساب‎‌ها رقمی حدود ۱.۵۸ درصد در نظر گرفته شده و اگر این رقم را در عدد ۱۲ ماه ضرب کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بانک کارآفرین به طور میانگین سپرده‌ها را با نرخ سود ۱۸.۹ درصد دریافت کرده است.
بانک پاسارگاد؛ ۱۸.۷ درصد بانک پاسارگاد رقمی حدود ۴۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان از سرمایه‌های مشتریانش در حساب‌های سپرده بلندمدت را در اختیار دارد. این رقم از آخرین گزارش صورت مالی این بانک مربوط به دی‌ماه استخراج شده. گزارشی که نشان می‌دهد بانک پاسارگاد رقمی حدود ۷۱۳ میلیارد تومان به حساب‌های سپرده بلندمدت سود واریز کرده که ۱.۵۶ درصد کل مبلغ حساب‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد نرخ سودی که بانک پاسارگاد برای حساب‌های بلندمدت در نظر گرفته رقمی حدود ۱۸.۷ درصد در سال است.
بانک اقتصاد نوین؛ ۱۸.۴ درصد مشتریان بانک اقتصاد نوین تا ابتدای دی‌ماه دقمی حدود ۲۷ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت این بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد مجموع سود پرداخت شده به این حساب‌ها در دی‌ماه رقمی حدود ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که ۱.۵۳ درصد ارزش سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. با بررسی این ارقام می‌توان نتیجه گرفت نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده برای حساب‌های سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین به طور متوسط ۱۸.۴ درصد است.

بانک تجارت؛ ۱۷.۶ درصد آمار حساب‌های سپرده بلند مدت بانک تجارت در دی‌ماه به رقمی حدود ۷۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دیگر بانک‌ها رقم قابل توجهی است. بررسی صورت‌های مالی این بانک که در سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد مبلغ سود پرداخت شده به این حساب‌ها در مجموع به رقمی حدود هزار و ۷۵ میلیارد تومان می‌رسد و نشان دهنده میانگین سود ۱.۴۷ درصدی این حساب‌ها در ماه است. ضرب کردن این نرخ سود در ۱۲ ماه سال نشان می‌دهد بانک تجارت برای حساب‌های سپرده بلندمدت به طور میانگین نرخ سود ۱۷.۶ درصدی را در نظر گرفته است.
بانک ملت؛ ۱۵.۹ درصد بانک ملت به طور متوسط ۱۵.۹ درصد سود سالانه برای حساب‌های سپرده بلند مدت در نظر می‌گیرد. بررسی آخرین گزارش‌های سامانه کدال از صورت‌های مالی بانک ملت نشان می‌دهد دی‌ماه امسال در مجموع رقمی حدود ۴۱ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلند مدت این بانک سرمایه‌گذاری شده و بانک ملت حدود ۵۵۰ میلیارد تومان برای این حساب‌ها سود در نظر گرفته است. این مورد نشان می‌دهد نرخ سود ماهانه برای سپرده‌های بلند مدت بانک ملت به طور میانگین ۱.۳۲ درصد است و با ضرب کردن این رقم در تعداد ماه‌های سال، نرخ سود سالانه این حساب‌ها به طور میانگین ۱۵.۹ درصد به دست می‌آید.
بانک صادرات؛ ۱۴.۹ درصد بررسی صورت‌های مالی بانک صادرات که در سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد مشتریان این بانک در دی‌ماه رقمی حدود ۴۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. رقمی که در این ماه مشمول سود ۵۱۷ میلیارد تومانی شده و این یعنی بانک صادرات در ماه حدود ۱.۲۴ درصد به مشتریانش سود پرداخت می‌کند. اگر این رقم را در تعداد ماه‌های سال ضرب کنیم، نتیجه می‌گیریم که متوسط سود سالانه حساب‌های سپرده بلند مدت بانک صادرات ۱۴.۹ درصد است که رقم چندان قابل توجهی نیست.

بانک سینا؛ ۱۴.۶ درصد بانک سینا در بین بانک‌های فعال در بورس، کمترین نرخ سود را به مشتریانش پرداخت می‌کند. صورت‌های مالی منتشر شده از فعالیت این بانک در دی‌ماه نشان می‌دهد مجموع مبالغ سرمایه‌گذاری شده در حساب‌های سپرده بلند مدت بانک سینا رقمی حدود ۱۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است و این بانک حدود ۱۳۲ میلیارد تومان به مشتریانش سود پرداخت کرده است. با این حساب می‌توان گفت: نرخ سود ماهانه این حساب‌ها حدود ۱.۲۲ درصد در نظر گرفته شده و با ضرب کردن این رقم در ۱۲ ماه سال، میانگین نرخ سود سالانه حساب‌های بلندمدت ۱۴.۶ درصد به دست می‌آید که کمترین نرخ سود در بین بانک‌های مورد بررسی است.
+19
رأی دهید
-3

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۲۵
  آذرمیانه - آذربادگان، ایران
  بانکداری اسلامی !
  3
  17
  یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹
  ۵۳
  همایون شایان - اسلو، نروژ

  در آخره پاییز هم که میخواد جوجه هارو بشمارن میبینن جا تره و رییس بانک و بقیه ی مافیا الفرار . پولا کجاستتتتتتتتتتت. پول کوووووووووووووو. هاننننننننن کوووووووووو پوللللللللللللللللل
  2
  25
  یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
  ۷۷
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  تا تورم بالای 40 درصد نباشد بانکی نمیتواند چنین سودی بدهد
  0
  14
  یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲
  ۲۵
  آذرمیانه - آذربادگان، ایران
  آقا شاه بانکداری اسلامی نداشت 2.5 درصد سود داشت حالا اسلامی شده رسیده به 25 درصد
  0
  17
  یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲
  ۷۲
  hassan5 - تهران، ایران
  منظور از سود همان ربا میباشد که در اسلام جزو گناهان کبیره است.برای حفظ نظام ومنافع سران ج.ا کشتن امام زمان را هم فتوا داده اند
  0
  0
  ‌پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۵:۲۲
  نظر شما چیست؟