برنامه تبلت مسیح علینژاد: از «کوری» ، «خودت بمال» تا فساد در بیمارستان بزرگ نور

برنامه تبلت مسیح علینژاد: از «کوری» ، «خودت بمال» تا فساد در بیمارستان بزرگ نور تحت ریاست وزیر بهداشت محبوب دولت روحانی
+31
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟