فال روز چهارشنبه ۱ ژانویه - ۱۱ دی.

فروردین
 
امروز نگاه کردن به عکس و فیلم های قدیمی احساسات نوستالژیکی را در وجود شما زنده خواهد کرد. خاطرات تلخ و شیرین گذشته یک بار دیگر در برابر چشمانتان زنده خواهند شد و ذهنتان درگیر برخی از اتفاقاتی خواهد شد که در زمان وقوعشان نتوانسته اید به خوبی با آنها کنار بیایید. احساساتی که فکر می کرده اید فراموش شده اند بار دیگر در وجودتان جان خواهند گرفت و شاید حتی اشک در چشمانتان حلقه بزند. به جای اینکه یک بار دیگر این احساسات را سرکوب کنید این بار خیلی صادقانه با آنها روبرو شوید تا سال ها بعد دوباره مجبور نشوید با آنها درگیر شوید. مسائل شخصی را از مسائل کاریتان جدا نگه دارید تا در کارتان هم دچار مشکل نشوید.
المنه لله که در میکده باز است***زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی***وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است
تعبیر:دلت را مثل آیینه صاف کن. پرده های تاریک را از رویت کنار بزن تا حقیقت را ببینی آن موقع است که به مقام عالی می رسی. طمع نداشته باش تا عمرت طولانی باشد. بهشت تو آنجاست که حق مردم را به جا آوری. این همان راهیست که تو را به هدف می رساند.

اردیبهشت
 
ممکن است تمایل داشته باشید که بسیار احساساتی برخورد کنید. در نتیجه ممکن است روی مود صحبت کردن با دیگران نباشید. به دلیل احساس نادیده گرفته شدن که دارید عصبی هستید. ممکن است با افراد نزدیک تان دچار سوتفاهم شوید. باید شرایط را به دقت بررسی کنید و دلایل نارضایتی ها را شناسایی کنید.
میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت***خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت
گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست***خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت
تعبیر: او تو را خیلی دوست دارد و تا زمان مرگ فراموشت نخواهد کرد ولی خود را در مقابلش کوچک نکن. تو هم به او فکر می کنی. مصلحت در این است که یار عشق خود را بروز ندهد و همه چیز را با شوز دل تحمل کند تا تو هم در مراحل عشق به پای او برسی.

خرداد
 
شما امروز از لحاظ عاطفی و احساسی در چنان شرایط دشوار و پیچیده ای قرار گرفته اید که دلتان می خواهد فرار کنید. شما دلتان می خواهد هر چیز جدی و مهمی را از ذهن خود پاک کرده و سر خودتان را با کارهایی که خودتان دوست دارید گرم نگه دارید، اما باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که فرار کردن از حقایق هیچ کمکی به حل مشکل نخواهد کرد. در واقع با طفره رفتن از رویارویی با واقعیت شما تنها دارید باعث بدتر شدن اوضاع می شوید. امروز در برابر رفتارهای اشتباهی که از فرزندان خود می بینید رفتار جدی تری از خودتان نشان بدهید. درست است که شما آنها را دوست دارید، اما گاهی کمی تنبیه ضروری است!
میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت***خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت
گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست***خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت
تعبیر: سخن کوتاه می کنیم و می گوییم که مرادت خیلی زود برآورده می شود. دلت دوباره جوان می شود. دشمنان شکست خوردند و این از لطف خدا بود. خستگی از تنت بیرون می رود و در کاری که مراد توست جز پیروزی و ثروت چیزی دیگری نیست و این همان اجابت دعاهایت می باشد.

تیر
 
امروز صبح ممکن است سرشار از انرژی باشید و ایده های خوبی داشته باشید. می توانید در تمام تلاش های اجتماعی موفق شوید. مواظب باشید که ذوق و شور تان فراتر نرود وگرنه باعث ایجاد مشکلات می شود! باید همچنین از بحث با یک خانم در اطراف تان اجتناب کنید. یک موضوع عاطفی ممکن است امروز بعد از ظهر ظاهر شود، گرچه که فکر می کردید او را حل کرده اید.
دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت***بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت
یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم***افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت
تعبیر: برای آینده ی خود چه کاری انجام داده ای. وقت گذشته، عمرت هم تلف شده بدوناینکه برای فردایت فکری کرده باشی. این حاصل غرور خودت می باشد. غرورت را کنار بگذار تا دوباره متولد شده و بتوانی آینده را بسازی. توبه کن تا عمر از دست رفته دوباره بازگردد و قلب تاریکت روشن گردد.

مرداد
 
امروز حس ششم شما مثل همیشه و حتی بیشتر از همیشه خوب کار می کند. شما می توانید با قدرت ذهن خود واقعیت مسائلی که مدت ها در پرده ای از ابهام بوده اند را مشخص کنید. شاید واکنش اولیه ی دیگران به حرف ها و رفتارهای شما چندان باب میلتان نباشد، اما دیر یا زود آنها مجبور خواهند شد که واقعیت را بپذیرند، پس اجازه ندهید که حرف ها و واکنش های آنها شما را نسبت به خودتان و توانایی هایتان دچار تردید کند. شما امروز نیاز شدیدی به پناه بردن به معنویات و باورهای مذهبیتان در وجود خود احساس می کنید. شاید بهتر باشد بخشی از برنامه های دیگری که برای امروزتان داشته اید را کنسل کرده و کمی با خودتان و خدایتان خلوت کنید.
دل سراپرده محبت اوست***دیده آیینه دار طلعت اوست
من که سر درنیاورم به دو کون***گردنم زیر بار منت اوست
تعبیر: اگر کار را برای رضای خداوند انجام داده ای پس چرا دیگر شکایت می کنی. خداوند مزد تو را می دهد. پیر دانایی راه تاریک تو را با علم خودش روشن می کند ولی راه بسیار طولانی و مقصد دور است. تو از عاقبت گناه باخبری پس چرا گناه می کنی.

شهریور
 
امروز شما بارها از جمله ی «بهت گفته بودم که اینطور می شود» استفاده خواهید کرد! شما در تمام روز با افرادی روبرو خواهید بود که واقعیت هایی را نادیده گرفته اند که حالا برایشان مشکل ساز شده اند. با این حال بهتر است مواظب باشید دیگران را به خاطر انجام کارها و اشتباهاتی که خودتان هم مرتکب آنها شده اید سرزنش نکنید! ایراد گرفتن از دیگران همیشه کار راحتی است، اما بهتر است قبل از اینکه نگاهی صادقانه به خودتان و کارهایتان بیندازید دیگران را مورد انتقاد قرار ندهید. امروز تا جای ممکن از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کنید، گذشته از اینکه با این کار به کاهش آلودگی هوا کمک می کنید، احتمال خراب شدن ماشین خودتان در صورت بیرون رفتن با آن بسیار زیاد است.
جمالت آفتاب هر نظر باد***ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
همای زلف شاهین شهپرت را***دل شاهان عالم زیر پر باد
تعبیر:مسئله به این کوچکی را بزرگ نکن. چند صباحی را که زنده ای خوش باش و به اطر مسائل کوچک خود را آزار نده. می خواهی همه چیز را بدون هیچ سعی و تلاشی به راحتی به دست بیاوری. در راه خدا قدم نمی گذاری ولی انتظار بهشت داری. نامت نیکوست به عاقبت کاری که می کنی فکر کن.

مهر
 
احتمالا به دلیل کارهای سخت در محیط کاری تان دچار استرس شوید و تمایل داشته باشید که با افراد نزدیک به خودتان دعوا کنید. همچنین به دلیل مشکلات عاطفی که دارید سعی می کنید که این مسائل را نادیده بگیرید. احتمالا بخواهید که توصیه های افراد باتجربه را در نظر بگیرید.
منم که گوشه میخانه خانقاه من است***دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است
گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک***نوای من به سحر آه عذرخواه من است
تعبیر:حوادث زیادی در آینده برایت اتفاق می افتد پس بیدار و هوشیار باش. برای رسیدن به خوشی آینده، روزگار امروزت را خراب نکن. از اینکه بعضی ها همه چیز دارند و تو نداری ناراحت نباش زیرا تو گوهری داری که بقیه از داشتن آن محرومند. دنیا سرابی بیش نیست حتی سبزه و گل و دشت چند صباحی می مانند. تکیه بر این عالم فانی نکن.

آبان
 
شما در حال حاضر در شرایط دشواری قرار گرفته اید، اما اوضاع به آن بدی ها که به نظر می رسد هم نیست. در واقع شما امروز کنترل امور را به دست احساس خود سپرده اید و رفتارتان مدام در حال تغییر است و هیچ ثباتی در کارهایتان و واکنش هایی که به موقعیت های مختلف نشان می دهید دیده نمی شود. راستش را بخواهید نصف چیزهایی که باعث ناراحتی شما شده اند هیچ پایه و اساسی ندارند و اگر به جای احساساتی شدن کمی تحقیق کنید و سعی کنید خودتان به اصل ماجرا پی ببرید خواهید دید که واقعیت ماجرا چیز دیگری است. امروز بهتر است در مورد اعتماد کردن به دیگران با وسواس بیشتری تصمیم بگیرید.
ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت***بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت
حیف است طایری چو تو در خاکدان غم***زین جا به آشیان وفا می‌فرستمت
تعبیر:اجر ثوابی را که کرده اید زود خواهید دید. نشانه هایی از یار هویدا شده برای رسیدن به او جور خواهید کشید. بیماریتان خیلی زود درمان می شود نگران نباشید. به سفر زیارتی می روید و در آنجا گمشده ی دل خودتان را می یابید و با خدای خودتان پیمان می بندید.

آذر
 
امروز درگیری ها و اختلاف نظرهایی که در خانه تان به وجود خواهند آمد آرامش شما و بقیه ی اهل خانه را به هم خواهند زد. شما باید مواظب باشید تا باعث به وجود آمدن سوء تفاهم هایی نشوید که اوضاع را از اینکه هست بدتر خواهند کرد. در حال حاضر دیگران تعصب شدیدی نشبت به نظرات و عقاید خود دارند و حاضر به کوتاه آمدن از موضع خودشان هم نیستند. قبل از هرگونه تصمیم گیری و یا نتیجه گیری تمام واقعیت ها را همان طوری که هستند در نظر گرفته و دیگران را هم در جریان آنها قرار دهید. امروز اگر برایتان امکان دارد بچه ها را برای چند ساعت به پدر و مادرتان سپرده و کمی با همسرتان خلوت کرده و برای نزدیک تر شدن به او تلاش کنید.
صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت***ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی***هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت
تعبیر:به آرزوهای دست یافتنی فکر کن. فکر آینده باش. همت کن بنیاد زندگیت را بر مبنای رنگ و ریا مگذار که همه چیز از بین رفتنی است. صید خوبی نصیبت می شود که تو را از رنج نجات می دهد. مراقب دام هایی که برایت پهن کرده اند باش.

دی
 
احتمالا با تنش هایی در زندگی عاطفی تان مواجه شوید به دلیل بحث هایی که با اطرافیان تان دارید. باید هر گونه تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید زیرا که شرایط سردرگم کننده ای دارید و نمی توانید تمرکز کنید. سعی کنید که ایده های تان را مرتب کنید. باید بیشتر به اعضای بزرگتر خانواده تان توجه کنید.
کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت***من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت
گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز***که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
تعبیر:به لطف و عنایت خداوند و با همت بلند به آرزوی دیرین خودتان خواهید رسید. غرور را کنار بگذارید و پیشنهاد خودتان را عنوان کنید. در کارتان مشورت نمائید و امیدتان را از دست ندهید. تکیه بر ظواهر ننمائید. دست به دعا بردارید. با توکل به حق هر کار غیرممکن ممکن می شود.

بهمن
 
شما اغلب اوقات خیلی راحت واقعیت ها را می پذیرید. درک واقعیت برای شما کار ساده ای است و به سادگی واقعیت ها را تجزیه و تحلیل و طبقه بندی کرده و متناسب با آنها از خودتان واکنش نشان می دهید، اما امروز متأسفانه نیرویی که غلبه بر آن حتی اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود سر راه شما قرار گرفته است و آن چیزی نیست جز احساسات، آن هم از نوع بسیار قوی و عمیق! کنار آمدن منطق و احساسات اصلا کار ساده ای نخواهد بود، پس شاید بهتر باشد یکی را به نفع دیگری کنار بگذارید! اگر در تصمیم گیری در ارتباط با این موضوع به مشکل برخورده اید شاید بتوانید از شخصی که به اندازه ی کافی قبولش دارید کمک بگیرید.
صوفی بیا که آینه صافیست جام را***تا بنگری صفای می لعل فام را
راز درون پرده ز رندان مست پرس***کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
تعبیر:قدر جوانی را بدانید. منتظر خبری خوش باشید که برای آن دست به دعا برداشته اید. از چیزی نترسید، ایمانتان شما را از هر طوفانی نجات می بخشد. به بازوی خودتان متکی باشید. خودتان را از بند مادی رها کنید و به قران توسل جوئید.

اسفند
 
 شما شخصی مقتدر، عملگرا، منظم، خونگرم و اجتماعی، هوشیار و با سیاست هستید. شما عاشق ماجراجویی هستید و خیلی راحت با چالش های مختلف روبرو می شوید، اما در عین حال بی صبر و حوصله، ولخرج و حسود نیز هستید. در محل کارتان رقابت تنگاتنگی بین شما و همکارانتان وجود خواهد داشت، اما باید مواظب باشید روابط دوستانه ی کاری خود را در این راه قربانی نکنید. شما از لحاظ عاطفی احساس نزدیکی خیلی زیادی به دوستان خود می کنید و این می تواند با زندگی مشترک و روابط عاشقانه تان تداخل ایجاد کند! این که شما با دوستان خود وقت بگذرانید خیلی خوب است، اما بهتر است مواظب باشید که این موضوع به زندگی شخصی شما لطمه ای وارد نکند و مشکلی بین شما و همسرتان به وجود نیاورد.
یا رب سببی ساز که یارم به سلامت***بازآید و برهاندم از بند ملامت
خاک ره آن یار سفرکرده بیارید***تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت
تعبیر:در راهی که قدم نهاده ای هزاران رقیب داری که باید از میدان به در کنی. احساس غریبی می کنی اما به همین زودی چشمت به جمال یار روشن می شود و همگان برای این وصل جشن خواهند گرفت. هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد. طبیب درد تو هم رسیدن به یار است..
+2
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.