سرقت خودرو با سرنشین

دزد سابقه دار که خودروی روشن را با یک سرنشین زن دزدیده بود در جلسه محاکمه مدعی شد بیمار روانی است.

به‌گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از 25 فروردین سال‌جاری و پس از گزارش ربودن یک زن در داخل خودرو در دستور کار تحقیق قرار گرفت. زن شاکی به مأمور تحقیق گفت: «من پرستار هستم. آن روز پس از پایان شیفت کاری سوار خودروی همکارم شدم. وقتی به جنت آباد رسیدیم، او برای خرید از ماشین پیاده شد اما چون من داخل خودرو بودم سوئیچ را برنداشت. من هم تا او برگردد سرگرم گوشی‌ام شدم که ناگهان مردی داخل خودرو پرید و حرکت کرد. من که از دیدن این صحنه ترسیده بودم شروع به داد و فریاد کردم.

آن مرد برای اینکه ساکتم کند اسلحه‌ای از جیبش درآورد و به سمتم گرفت. اما چون ساکت نشدم چند باری به سر و صورتم زد اما بالاخره توانستم فرمان را بگیرم و خودرو چند متر جلوتر از مسیر منحرف و پس از برخورد با جدول متوقف شد. همان موقع مأموران که با تماس دوستم به محل آمده بودند سر رسیدند و آن مرد را دستگیر کردند. وقتی او را دستگیر کردند فهمیدم اسلحه‌اش هم قلابی بوده است.» با این اظهارات و اعترافات متهم پرونده تکمیل و برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران فرستاده شد. متهم که سابقه 13 مورد سرقت در پرونده‌اش داشت و دو بار در بیمارستان روانی بستری شده بود، پس از شنیدن اظهارات شاکی، به اتهام آدم ربایی، سرقت مقرون به آزار و توهین به جایگاه خوانده شد. او به قاضی گفت: «من پیش از این در یک عطاری کارگری می‌کردم اما به خاطر مشکلات روحی روانی چند باری در بیمارستان بستری شدم که همسرم مدارکش را آورده است. آن روز من آنقدر قرص آرامبخش خورده بودم که حال عادی نداشتم. حتی بعد از بازداشت سه روز خواب بودم و توان حرف زدن نداشتم.» در پایان این جلسه قضات برای تصمیم‌گیری درباره پرونده وارد شور شدند.
+1
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.