صدای بانو سیما بینا به یاد جان‌های جوان آبان ۹۸: جوونای قلعه داد، چه بد می سوزونه بیداد

صدای بانو سیما بینا به یاد جان‌های جوان آبان ۹۸: جوونای قلعه داد، چه بد می سوزونه بیداد
+67
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟