مشاور امنیت ملی کاخ سفید: اجازه نخواهیم داد ایران به متحدین ما حمله کند

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: اجازه نخواهیم داد ایران به متحدین ما حمله کند
+11
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟