کاریکاتوری از مانا نیستانی :فرمانده سپاه: نمی گذاریم جز لبخند چیزی بر لبان ملت نقش ببندد

کاریکاتوری از مانا نیستانی :فرمانده سپاه: نمی گذاریم جز لبخند چیزی بر لبان ملت نقش ببندد
+76
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟